Zakres usług prawnych adwokat Kingi McCarthy w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach działalności adwokackiej zajmuję się świadczeniem kompleksowych usług prawniczych. Przyjmuję sprawy z zakresu prawa: cywilnego i spadkowego, karnego, administracyjnego, upadłościowego, samorządowego i gospodarczego. Oferuję doradztwo prawne, zastępstwo procesowe i pomoc w przygotowaniu różnego rodzaju dokumentacji.

meżczyzna piszący piórem

Prawo
cywilne, spadkowe

Moja kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego i spadkowego. W ramach usług prawnych przygotowuję, analizuję, negocjuję i opiniuję umowy cywilnoprawne, kontrakty handlowe. Prawo spadkowe określa pośmiertne przechodzenie praw majątkowych na inne osoby.

Prawo rodzinne

Pomogę w przypadku chęci uregulowania lub zmiany prawa ustawowej wspólności majątku pomiędzy małżonkami oraz w innych sprawach z zakresu prawa familijnego, np.: alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Reprezentuję klientów w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego małżonków.

trzy osoby siedzące przy biurku

Pomoc prawna Adwokat Kingi McCarthy

Jestem założycielką i właścicielką kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim. Wieloletnie doświadczenie na sali sądowej oraz współpraca z klientami w kancelarii pozwalają mi na świadczenie kompleksowej pomocy prawnej klientom prywatnym oraz przedsiębiorcom.

 

Wartości pracy w kancelarii Kingi McCarthy

W mojej kancelarii pracuję zgodnie z zasadami Etyki Adwokackiej. Do każdego klienta podchodzę z szacunkiem, będąc zawsze do dyspozycji.

Podpisywanie papierów u prawnika

Prawo
pracy

Kancelaria reprezentuje przed sądem prawo pracy dla pracodawców i pracowników, w szczególności w procesach dotyczących: zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, za wypadek w pracy lub w drodze do pracy, ustalenie stosunku pracy, molestowania, mobbing i dyskryminacje.

Młotek sędziowski i stetoskop

Odszkodowania

Odszkodowania za błędy komunikacyjne, medyczne, powypadkowe i inne. Wspieram osoby poszkodowane we wszelkiego rodzaju wypadkach i odzyskuję należne im odszkodowania zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i sądowym.

Kajdanki i młotek sędziowski

Prawo
karne

Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze, przed sądem pierwszej instancji, apelacyjne, kasacyjne, wykonawcze) przy wszelkich czynnościach prawnych. Doradzam i opracowuję strategię prawną podczas sprawy karnej.

Leżące pieniądze i młotek sędziowski

Prawo
gospodarcze i handlowe

Świadczę usługi adwokackie z zakresu prawa gospodarczego: prywatnego i publicznego oraz prawa handlowego.

Segregowanie dokumentów

Prawo
administracyjne

Udzielam porad w zakresie administracyjnego prawa: materialnego, proceduralnego i ustrojowego.

Młotek sędziowski i laptop

Postępowanie
windykacyjne

Wysyłam wezwania do zapłaty. Reprezentuję w postępowaniu egzekucyjnym poprzez stałą współpracę z komornikami.

Podpisywanie dokumentów

Prawo
upadłościowe

Pomagam w trudnych sytuacjach niewypłacalności firmy: kompletowaniu dokumentów, opracowaniu planu działania i innych usługach prawnych, niezbędnych w przypadku upadłości spółki.

Prawnik podpisujący dokumenty

Postępowanie
samorządowe

Doradzam organom samorządowym w sprawach, które wymagają gruntownej wiedzy prawniczej. Wykonuję analizy i wydaję opinie prawne.

Napisz do nas!

Oferuję pełny zakres usług i porad prawnych. Odpowiem na każde pytanie z zakresu prawa!

 

Przejdź do formularza kontaktowego