Zakres usług prawnych adwokat Kingi McCarthy w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach działalności adwokackiej zajmuję się świadczeniem kompleksowych usług prawniczych w Gorzowie Wielkopolskim. Przyjmuję sprawy z zakresu prawa: cywilnego i spadkowego, karnego i gospodarczego. Oferuję doradztwo prawne, zastępstwo procesowe i pomoc w przygotowaniu różnego rodzaju dokumentacji.

meżczyzna piszący piórem

Prawo
cywilne, spadkowe

Moja kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego i spadkowego. W ramach usług prawnych przygotowuję, analizuję, negocjuję i opiniuję umowy cywilnoprawne, kontrakty handlowe. Prawo spadkowe określa pośmiertne przechodzenie praw majątkowych na inne osoby.

Prawo rodzinne

Pomogę w przypadku chęci uregulowania lub zmiany prawa ustawowej wspólności majątku pomiędzy małżonkami oraz w innych sprawach z zakresu prawa familijnego, np.: alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Reprezentuję klientów w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego małżonków.

trzy osoby siedzące przy biurku

Pomoc prawna Adwokat Kingi McCarthy

Jestem założycielką i właścicielką kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim. Wieloletnie doświadczenie na sali sądowej oraz współpraca z klientami w kancelarii pozwalają mi na świadczenie kompleksowej pomocy prawnej klientom prywatnym oraz przedsiębiorcom.

 

Wartości pracy w kancelarii Kingi McCarthy

W mojej kancelarii pracuję zgodnie z zasadami Etyki Adwokackiej. Do każdego klienta podchodzę z szacunkiem, będąc zawsze do dyspozycji.

Podpisywanie papierów u prawnika

Prawo
pracy

Kancelaria reprezentuje przed sądem prawo pracy dla pracodawców i pracowników, w szczególności w procesach dotyczących: zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, za wypadek w pracy lub w drodze do pracy, ustalenie stosunku pracy, molestowania, mobbing i dyskryminacje.

Młotek sędziowski i stetoskop

Odszkodowania

Odszkodowania za błędy komunikacyjne, medyczne, powypadkowe i inne. Wspieram osoby poszkodowane we wszelkiego rodzaju wypadkach i odzyskuję należne im odszkodowania zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i sądowym.

Kajdanki i młotek sędziowski

Prawo
karne

Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze, przed sądem pierwszej instancji, apelacyjne, kasacyjne, wykonawcze) przy wszelkich czynnościach prawnych. Doradzam i opracowuję strategię prawną podczas sprawy karnej.

Leżące pieniądze i młotek sędziowski

Prawo
gospodarcze i handlowe

Świadczę usługi adwokackie z zakresu prawa gospodarczego: prywatnego i publicznego oraz prawa handlowego.

Segregowanie dokumentów

Prawo
administracyjne

Udzielam porad w zakresie administracyjnego prawa: materialnego, proceduralnego i ustrojowego.

Młotek sędziowski i laptop

Postępowanie
windykacyjne

Wysyłam wezwania do zapłaty. Reprezentuję w postępowaniu egzekucyjnym poprzez stałą współpracę z komornikami.

Podpisywanie dokumentów

Prawo
upadłościowe

Pomagam w trudnych sytuacjach niewypłacalności firmy: kompletowaniu dokumentów, opracowaniu planu działania i innych usługach prawnych, niezbędnych w przypadku upadłości spółki.

Prawnik podpisujący dokumenty

Postępowanie
samorządowe

Doradzam organom samorządowym w sprawach, które wymagają gruntownej wiedzy prawniczej. Wykonuję analizy i wydaję opinie prawne.

Napisz do nas!

Oferuję pełny zakres usług i porad prawnych. Odpowiem na każde pytanie z zakresu prawa!

 

Przejdź do formularza kontaktowego

 

Odszkodowania – sprawiedliwość dla poszkodowanych

Kolejnym obszarem, w którym specjalizuje się moja kancelaria adwokacka z Gorzowa Wlkp., są odszkodowania. Pomagam osobom poszkodowanym w uzyskaniu należnego im odszkodowania za doznane szkody materialne i niematerialne. Współpracuję zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami, którzy doświadczyli strat w wyniku działań osób trzecich lub sił wyższych.

W ramach usług związanych z odszkodowaniami reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych oraz negocjacjach z ubezpieczycielami. Pomagam także w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji oraz analizie umów ubezpieczeniowych. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy na temat przepisów prawa jestem w stanie skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych dla moich klientów.

 

Prawo karne – wsparcie na każdym etapie postępowania

Prawo karne to dziedzina prawa, która dotyczy przestępstw oraz ich karania. Adwokaci z Gorzowa Wlkp., tacy jak ja, świadczą pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego, zarówno dla oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. Moja kancelaria adwokacka zajmuje się między innymi sporządzaniem wniosków o wszczęcie śledztwa, przygotowywaniem skarg kasacyjnych czy reprezentowaniem klientów przed sądem.

Jako adwokat specjalizujący się w prawie karnym staram się zapewnić swoim klientom wsparcie na każdym etapie postępowania. Dlatego też oferuję pomoc w przygotowaniu obrony, analizie dowodów oraz wskazaniu odpowiednich środków prawnych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy. W mojej kancelarii adwokackiej z Gorzowa Wielkopolskiego dbam o to, aby każdy klient czuł się pewnie i bezpiecznie, mając świadomość, że jego sprawa jest prowadzona przez profesjonalistę.

 

Prawo handlowe i gospodarcze – kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców

Prawo handlowe i gospodarcze to dziedzina prawa, która reguluje funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz relacje między nimi. W mojej kancelarii adwokackiej z Gorzowa Wielkopolskiego oferuję kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Moje usługi obejmują między innymi doradztwo przy zakładaniu spółek, opracowywanie umów handlowych oraz reprezentowanie klientów w sporach sądowych. Jako adwokat specjalizujący się w prawie handlowym i gospodarczym staram się również pomagać swoim klientom w rozwiązywaniu konfliktów biznesowych oraz negocjowaniu korzystnych warunków współpracy z kontrahentami.

Współpraca z moją kancelarią adwokacką z Gorzowa Wielkopolskiego to gwarancja profesjonalizmu oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dzięki mojemu doświadczeniu oraz wiedzy na temat obowiązujących przepisów jestem w stanie pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu ich biznesu oraz radzeniu sobie z wszelkimi problemami prawnymi, które mogą napotkać na swojej drodze.

 

Postępowanie windykacyjne – efektywne dochodzenie należności

Moja kancelaria adwokacka z Gorzowa Wlkp. specjalizuje się również w postępowaniu windykacyjnym. Jako prawnik mam bogate doświadczenie w dochodzeniu należności, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Dzięki temu moi klienci mogą liczyć na skuteczne odzyskanie swoich należności oraz profesjonalne doradztwo prawne w zakresie windykacji.

W ramach postępowania windykacyjnego, jako adwokat z Gorzowa Wlkp., przygotowuję wezwania do zapłaty, wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej, a także reprezentuję klientów przed sądami w sprawach o zapłatę czy o wydanie przedmiotu umowy. Ponadto, świadczę usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów windykacyjnych oraz opracowywania strategii dochodzenia należności.

 

Adwokat od spraw spadkowych – Gorzów Wielkopolski

Dziedziczenie majątku po bliskich zmarłych to nie tylko kwestia finansowa, ale również emocjonalna. W tak trudnym czasie warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, który pomoże nam w sposób rzetelny i profesjonalny przebrnąć przez skomplikowane przepisy prawa spadkowego. Adwokat od spraw spadkowych z Gorzowa Wielkopolskiego to osoba, która dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może stać się nieocenionym wsparciem dla osób, które muszą zmierzyć się z formalnościami związanymi ze spadkiem.

W mojej kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim zajmuję się szeroko rozumianym prawem cywilnym, a w szczególności prawem spadkowym. Staram się pomóc klientom w każdym aspekcie tego obszaru prawnego, oferując kompleksowe usługi doradcze oraz reprezentację przed sądami i innymi instytucjami.

 

Prawo spadkowe – jakie zagadnienia obejmuje?

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłych. Obejmuje ono między innymi takie zagadnienia jak ustalanie spadkobierców, podział majątku, zachowek czy też odpowiedzialność za długi spadkowe. W mojej kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim zajmuję się między innymi takimi sprawami z zakresu prawa spadkowego jak te dotyczące ustalenia spadkobierców, podziału majątku, zachowku i odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Ustalanie spadkobierców

Jednym z kluczowych zagadnień w prawie spadkowym jest ustalenie, kto jest uprawniony do dziedziczenia majątku po zmarłym. W przypadku braku testamentu obowiązuje ustawowy porządek dziedziczenia, który określa kolejność osób uprawnionych do spadku. Pomagam klientom w ustaleniu, czy są uprawnieni do dziedziczenia oraz w jakiej części przysługuje im majątek zmarłego.

 

Podział majątku

W przypadku gdy spadkobierców jest kilku, konieczne jest dokonanie podziału majątku. Jest to często trudne zadanie, zwłaszcza gdy majątek złożony jest z różnych składników o niejednakowej wartości. Wspieram klientów w negocjacjach z innymi spadkobiercami oraz w sporządzeniu umowy o podziale majątku, która będzie odpowiadała interesom wszystkich stron.

 

Zachowek

Zachowek to instytucja prawna mająca na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali zbyt małą część spadku. Pomagam klientom w dochodzeniu roszczeń o zachowek oraz w negocjacjach z innymi spadkobiercami.

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Dziedziczenie majątku wiąże się również z odpowiedzialnością za długi zmarłego. W mojej kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim doradzam klientom, jak ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe oraz jak postępować w przypadku, gdy majątek jest niewystarczający do pokrycia zobowiązań.

 

Współpraca z kancelarią adwokacką w Gorzowie Wielkopolskim

Decydując się na współpracę z moją kancelarią adwokacką w Gorzowie Wielkopolskim, można liczyć na wsparcie na każdym etapie sprawy spadkowej. Zapewniam indywidualne podejście do każdego klienta, a także jasne i przejrzyste warunki współpracy. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy wspólnie możemy przebrnąć przez skomplikowane przepisy prawa spadkowego, aby osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie problemu dla wszystkich stron.

 

Adwokat z Gorzowa od prawa rodzinnego

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomoc prawna. Szczególnie dotkliwe są te sprawy, które dotyczą naszych najbliższych i mają wpływ na życie rodziny. W takich trudnych chwilach warto zwrócić się do specjalisty, który pomoże uporać się z problemami prawnymi. Jako adwokat z Gorzowa od prawa rodzinnego jestem osobą, która z zaangażowaniem i empatią podejdzie do każdej sprawy, dbając o interesy swoich klientów.

 

Adwokat – Gorzów – rozwód

Rozwód to jedna z najbardziej stresujących i emocjonalnie trudnych sytuacji w życiu człowieka. W takim okresie niezwykle ważne jest, aby móc liczyć na wsparcie doświadczonego prawnika. Jako adwokat od rozwodów z Gorzowa Wlkp. oferuję kompleksowe usługi prawne związane z procesem rozwodowym – od doradztwa przed podjęciem decyzji o rozwodzie, przez opracowanie pozew rozwodowy, aż po reprezentację w sądzie. Dzięki temu moi klienci mogą być pewni, że ich sprawy zostaną załatwione w sposób profesjonalny i rzetelny.

 

Adwokat od spraw rodzinnych z Gorzowa

Prawo rodzinne obejmuje wiele różnych kwestii, które mogą dotyczyć każdego z nas. Jako adwokat od spraw rodzinnych z Gorzowa mam szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego. Moi klienci mogą liczyć na pomoc m.in. w sprawach dotyczących ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów czy ustalenia ojcostwa. Pomagam również w przypadku sporów o opiekę nad dziećmi czy podział majątku po rozwodzie.

 

Adwokat od spraw rozwodowych – Gorzów

W trakcie procesu rozwodowego często dochodzi do konfliktów i sporów między małżonkami. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych z Gorzowa pomagam uporać się z tymi problemami, dbając o prawa i interesy moich klientów. Współpracując ze mną, można liczyć na profesjonalne doradztwo oraz reprezentację przed sądem w sprawach związanych z rozwodem, podziałem majątku czy ustaleniem kontaktów z dziećmi.

 

Podział majątku – Gorzów

Podział majątku po rozwodzie to często źródło wielu konfliktów i nieporozumień. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika, który pomoże rozwiązać spory majątkowe w sposób korzystny dla obu stron. Jako adwokat z Gorzowa od prawa rodzinnego mam szeroką wiedzę na temat podziału majątku. Potrafię przy tym znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów dla swoich klientów.

 

Prawnik od rozwodów – Gorzów

Decydując się na współpracę ze mną, czyli z adwokatem od rozwodów z Gorzowa Wlkp., moi klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie procesu rozwodowego. Dzięki temu unikną wielu problemów i stresujących sytuacji, które mogą pojawić się w trakcie rozwiązywania małżeństwa. Ponadto dbam o interesy swoich klientów, oferując im profesjonalne doradztwo oraz reprezentację przed sądem.

 

Adwokaci Gorzów Wlkp. – dlaczego warto wybrać moją kancelarię?

Decydując się na skorzystanie z usług mojej kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim, można liczyć na profesjonalizm, indywidualne podejście oraz rzetelność. Długoletnie doświadczenie w pracy jako adwokat pozwala mi na skuteczne reprezentowanie klientów w różnorodnych sprawach związanych np. z odszkodowaniami.

Współpracując ze mną, klienci mogą być pewni, że ich sprawy są traktowane z należytą uwagą i zaangażowaniem. Staram się zrozumieć potrzeby i oczekiwania każdej osoby, która zgłasza się do mojej kancelarii, aby móc zaproponować najkorzystniejsze dla niej prawne rozwiązania powstałych problemów.

W mojej pracy kieruję się przede wszystkim etyką zawodową oraz troską o dobro klienta. Dlatego też podejmując współpracę z moją kancelarią adwokacką w Gorzowie Wlkp., można mieć pewność, że sprawy prawne zostaną załatwione w sposób kompetentny i rzetelny.