Usługi prawne Mecenas Kingi McCarthy

Kancelaria Adwokacka Kingi McCarthy oferuje szeroki zakres adwokackich usług prawnych dla osób prywatnych, przedsiębiorców oraz organów samorządowych. Jako adwokat reprezentuję swoich klientów przed sądami oraz innymi organami. Udzielam porad prawnych analizuję dokumenty, opracowuję strategię prowadzonej sprawy oaz sporządzam pisma: apelacje, kasacje, zażalenia oraz inne pisma. Przygotowuję dokumenty: pozwy, wnioski, skargi, opinie prawne, umowy oraz pisma przedprocesowe i procesowe. Korzystanie z pomocy prawnej bywa stresujące, dlatego zawsze dbam o komfort swoich klientów. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, z wyczuciem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

osoba przy biurku z długopisem w ręku

Zakres świadczonych usług prawnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego: ogólnego i rzeczowego oraz ochrony dóbr osobistych;
 • prawa spadkowego;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, które reguluje majątkowe i osobiste stosunki w rodzinie;
 • sposobu ustalenia stosunku pracy i prawa pracy, gdzie uwzględnione są między innymi: rodzaje umów o pracę, sposoby zakończenia pracy i czas jej trwania, urlopy i świadczenia przysługujące;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, które obejmuje ochronę emerytalną, rentową, na wypadek choroby lub macierzyństwa i wypadkową;
 • prawa karnego, które określa konsekwencje popełnienia przestępstw;
 • prawa gospodarczego prywatnego i publicznego, które reguluje wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą działalnością gospodarczą;
 • prawa handlowego, które porządkuje status, organizację i czynności handlowe pomiędzy przedsiębiorcami;
 • prawa administracyjnego, które normalizuje między innymi organizację i zachowania administracji publicznej oraz możliwość zastosowania przymusu państwowego wobec obywateli;
 • prawa egzekucyjnego, które wymusza spełnienie obowiązku, określonego w tytule egzekucyjnym bez względu na wolę dłużnika;
 • prawa upadłościowego, które reguluje zasady dochodzenia roszczeń w przypadku upadłości firmy;
 • prawa samorządowego dla pracowników sektora administracji samorządowej.

Udzielę rzetelnej i wyczerpującej porady prawnej, a w razie potrzeby będę Państwa reprezentować przed sądem.