Adwokat Kinga McCarthy

Nazywam się Kinga McCarthy i jestem adwokatem czynnym zawodowo. Własną kancelarię założyłam w 2015 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami i przygotowywaniu pism procesowych oraz innych dokumentów o mocy prawnej. Zajmuję się świadczeniem kompleksowych usług prawnych aż z 12 dziedzin prawa.

Ukończyłam 5 letnie studia prawnicze, a następnie odbyłam 3-letnią aplikację adwokacką. Zdałam egzamin zawodowy i uzyskałam wpis do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Posiadam uprawnienia do występowania w imieniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych we wszystkich rodzajach spraw, przed sądami każdego szczebla.

Kodeks Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu bezwzględnie zobowiązuje mnie do działania na rzecz interesów klienta w sposób rzetelny, sumienny i uczciwy. Biorę pełną odpowiedzialność za formę i treść zredagowanych przeze mnie pism procesowych. Ponadto obowiązuje mnie tajemnica adwokacka co oznacza, że wszelkie uzyskane od klientów informacje będą odpowiednio chronione i nie zostaną udostępnione osobom trzecim przez nieograniczony czas. Nigdy nie naruszam godności osób biorących udział w sprawie. Dbam o wysoką jakość świadczonych usług prawnych.

 

Kinga McCarthy